Om Magasinet rØSTFormål, baggrund og målgruppe

Retningslinier for skribenter

Kontakt os på redaktion@magasinetroest.dk, hvis du ønsker at bidrage.

—————————————————————————————————————————————

 

Redaktion og skribenter

Magasinet rØST har tre geografiske redaktører: Øst, Central og Sydøst, samt en kultur- og litteraturredaktør. Hovedredaktionen består af Kristoffer, Michael, Jesper, Ismar, Louise, Rasmus, Kristian og Niels.

 

Kristoffer Friis Hecquet (KFH)

kristoffer@magasinetroest.dk

Kristoffer er cand.mag. i historie og Europastudier. Har studeret i Vilnius og arbejdet og boet i Sarajevo. Har desuden arbejdet som 2. assistent MEP i Europa-Parlamentet og som kommunikationsmedarbejder hos Nyt Europa, Global Citizen og FFD. Han er i dag projektleder på Altinget.dk. Idémand bag og arrangør af flere film festivaler om Østeuropa. Er specialiseret i EU og EU’s relationer med Vestbalkan. 

 

Louise Buxbom (LB)

louise@magasinetroest.dk

Louise er cand.scient.pol fra Københavns Universitet. Hun har beskæftiget sig med Balkan gennem sit arbejde som trainee i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Udvidelse, studier i Slovenien, praktik på Danmarks ambassade i Beograd og rejser i regionen. Desuden har hun skrevet speciale om serbisk EU integration. Hun har desuden arbejdet i Udenrigsministeriet og er nu ansat som underviser på HF.

 

Ismar Dedovic (ID)

ismar@magasinetroest.dk

Ismar er ekstern lektor på Balkanstudier og kandidat i historie på Københavns Universitet. Har en BA i historie og Balkanstudier ved KU og har arbejdet som forskningsassistent på Balkanstudier. Var formand for Foreningen af Bosniskhercegovinske Studerende (UBS) i København og senere for Bosnisk Ungdoms Forbund (BUF) i Danmark. Er nu tilknyttet BUF som særlig konsulent. Er bestyrelsesmedlem i Balkangruppen. Særlige interesseområder er Jugoslaviens og de jugoslaviske efterfølgerstaters historie, kultur og politiske udvikling.

 

Peter Zacho Søgaard (PZS)

peter@magasinetroest.dk

Peter er cand.mag. i samfundsfag og historie og har skrevet speciale om Ukraines udenrigs og sikkerhedspolitik fra 1991-2004. Han har også beskæftiget sig med Slovakiet og Tjekkiet gennem studiet. For Magasinet rØST har han særligt fokus på Ukraine. Han er redaktør og skribent for Magasinet rØST med speciale i Ukraine.

 

Kristian Foss Brandt

kristian@magasinetroest.dk

Kristian er freelancejournalist i sit eget firma, Korrespondenten. Er uddannet journalist fra journalisthøjskolen i Århus og er i gang med en BA i Balkanstudier ved Københavns Universitet. Har tidligere boet og studeret i Prag, hvor han skrev sin bacheloropgave om forholdene for romaer i Tjekkiet (der bl.a. afkastede en artikelserie her på siden). Har rejst meget i Østeuropa og blandt andet dækket valg i Georgien og Armenien. Er i dag bosat i Zagreb. Særlige interesseområder er politiske og kulturelle forhold i Central- og Østeuropa.

 

Annika Maigaard Mogensen (AMM)

annika@magasinetroest.dk

Annika er uddannet i statskundskab. Hun har en stor interesse for Balkan og Øst efter at have været i praktik på den danske ambassade i Serbien, studier i Slovenien og adskillige rejser på Balkan, Ukraine og Sydkaukasus. -Har også lavet mange ungdomsprojekter og valgobservationer i fx Moldova, Georgien og på Balkan gennem civilsamfundsorganisationen SILBA. Pt arbejder Annika for EU kommissionens generalsekretariat for humanitær hjælp og krisestyring (DG ECHO) i Bruxelles, blandt andet med krisen i Ukraine. Hun er tidligere debat og Østredaktør på rØST og skriver artikler om Aserbajdsjan, Ukraine og Balkan.

 

Niels Jegind

niels@magasinetroest.dk

Niels er cand.mag. i offentlig administration og kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet og har en mastergrad i europæiske studier fra Europakollegiets campus, Natolin i Warszawa. Han har blandt andet været i praktik på den danske ambassade i Beograd og har rejst i Øst- og Sydøsteuropa, navnlig i Ukraine, Moldova, Kaukasus og Vestbalkan. Har arbejdet i forskningsministeriet og er nu ansat i generalsekretariatet i EU-kommissionen. Interesserer sig i især for EU-udvidelse og EU’s udenrigspolitik mod sine nære nabostater mod syd og øst.

 

Jonathan Nielsen (JN)

Jonathan er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet, og har skrevet speciale om EU’s forhold til Hviderusland. Jonathan har også boet og studeret russiske ved det Hviderussiske Statsuniversitet i Minsk og har gennemført en række projekter i landet. Han har rådgivet både dansk presse og internationale diplomater om hviderussiske forhold, og arbejder til hverdag som politisk konsulent på Christiansborg og sidder i byrådet i Hillerød.

 

 

Mia Tarp Hansen (MTH)

mia@magasinetroest.dk

Mia er uddannet i russisk sprog og samfund ved Københavns Universitet, og har skrevet speciale om sprogpolitik i Kazakhstan. Hun har været i praktik ved Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg i Rusland, og boede som ung med sin familie i Kazakhstan. I dag skriver hun Ph.D russisk-centralasiatiske relationer i Melbourne, Australien. Hendes nøgleområder er Rusland og de centralasiatiske lande, primært Kazakhstan, Kirgistan og Tadjikistan. Hun har desuden en stor interesse i de postkommunistiske lande i Europa og deres forhold til Rusland og Vesten.

 

Rasmus Bertelsen (RB)

rasmus@magasinetroest.dk

Rasmus er cand.mag. i litteraturvidenskab med sidefag i russisk fra Syddansk Universitet i Odense. Han har tidligere boet i Skt. Petersborg og har skrevet speciale om Pusjkin, Gogol, Dostojevskij og Belyjs forhold til Skt. Petersborg.

 

Stifter

Michael Birkkjær Lauritsen (MBL)

michael@magasinetroest.dk

Michael er cand.mag. i historie og Europastudier. Har studeret i Krakow, været i praktik på den danske ambassade i Warszawa og rejst i Central- og Østeuropa, især Polen og Baltikum. Er ansat i Oplysningsforbundet DEO, hvor han arbejder med formidling, journalistik, debat og rejser (om og til EU og Østeuropa). Er specialiseret i EU og de nye østeuropæiske medlemslandes rolle i unionen, med geografisk fokus på især Polen.

 

Stifter

Jesper Pørksen (JP)

jesper@magasinetroest.dk

Jesper er cand.mag. i historie og russisk. Har studeret i Skt. Petersborg, arbejdet en årrække i Flensburg og Berlin - med bl.a. mindretalsspørgsmål, kulturmøder, turisme og undervisning. Har rejst i Central-, Østeuropa og på Balkan. Arbejder til dagligt i Dansk Cyklist Forbund som international projektleder. Er specialiseret i migration, mindretal, turisme og kulturhistorie med geografisk fokus på Rusland, Ukraine, Baltikum.

 

Stifter

Anders Holst Bundgaard (AHB)

anders@magasinetroest.dk

Anders er cand.mag. i historie og religionsvidenskab og tidligere Sydøsteuroparedaktør på rØST. Har studeret et år i Vilnius, og har arbejdet på den danske ambassade i Warszawa. Har er specialiseret i forhold på Balkan og er tidligere formand Balkangruppen. Har arbejdet for Europabevægelsen, SILBA, DEO og EU-portalen på Altiget.dk. Anders er dag bosat i London. 

 

Skribent - Polen

Jacob Lolck (JL)

jacob@magasinetroest.dk

Jacob er kandidat i polsk ved Københavns Universitet. Foruden en bachelorgrad i Polsk har han også bachelorgrader i Statskundskab og Indoeuropæisk Sprogvidenskab - begge fra Københavns Universitet. Han arbejder på den polske ambassade i Danmark. Har undervejs i sine studier studeret i både Kraków og Warszawa. Særlige interesseområder er polsk samfund, politik, kultur og sprog. Har bl.a. beskæftiget sig med polsk udenrigspolitik og Polensbilledet i Danmark.

 

Skribent - Ungarn

Krisztina Vas Nørbæk (KVN)

Krisztina er født og opvokset i Ungarn og er uddannet organist og dirigent fra konservatorierne i Budapest og i København. Hun er bachelor i musikvidenskab og studerer kulturformidling på Københavns Universitet. Siden 2003 har hun været ansat som organist og kantor i Messiaskirken, Charlottenlund.

 

Skribent og anmelder

Allan Sørensen (AS)

Allan er cand.mag. i Engelsk og Dansk. Som programmedarbejder i Cinemateket i København har Allan været med til at sætte fokus på central- og østeuropæisk film, bl.a. i form af festivalen East by Southeast. Qua sin ungarske kæreste er Allan særligt interesseret i ungarske forhold, og han opholder sig med jævne mellemrum i Budapest.

 

Brian Hjære Andersen

Skribent - anmeldelser/Holocaust/Polen

Brian Hjære Andersen (BHA)

Brian er kandidatstuderende ved Syddansk Universitet hvor han læser litteraturvidenskab og germanistik. Han har tidligere studeret på Ludwig-Maximilians-Universität i München, er næstformand i Netværk for Nazisme- og Holocauststudier og arbejder i øjeblikket på et speciale om forfatteren Ernst-Wilhelm Händler.

 

Skribent/radiotilrettelægger - Baltikum/Rusland

Rikke Sofie Møller (RSM) 

Rikke er Cand. mag. i Europæisk Etnologi, 2011. Hun har gennem studiet beskæftiget sig med folkeslag i den østlige del af Europa, men har særligt interesseret sig for dagliglivet i Litauen. Tog første del af sin kandidat på Vilnius Universitet i 2009. I 2010 boede hun blandt idealistiske småbønder på landet i Litauen og udførte feltarbejder omkring udviklingen af alternative sociale samarbejder. Har siden arbejdet som rejseleder i Ukraine. Har sideløbende produceret flere radioudsendelser om Litauens dagligliv for netradioen, www.den2radio.dk.

 

Skribent - Sydøsteuropa

Jais Thomas Møller (JTM)

Jais er kandidatstuderende i Historie på Københavns Universitet. Har en BA i historie med tilvalg i Serbokroatisk/Østeuropastudier ved KU. Han har tidligere studeret Serbokroatisk/Østeuropastudier på blandt andet universitetet i Zagreb. Han er medlem af YATA Danmark og er bestyrelsesmedlem i Balkangruppen. Særlige interesseområder er Bosnien, Serbien og Kosovo.

 

Skribent - Sydøsteuropa 

Anne Hald Petersen (AHP) 

Anne er kandidatstuderende ved Roskilde Universitet hvor hun læser Forvaltning med specialisering inden for EU. Hun har netop afsluttet et praktikophold ved den danske ambassade i Tirana, Albanien. Hun er nu igang med at specialisere sig inden for EU's relationer til Vestbalkan, hvor hun især fokuserer på konsekvenserne af EU's politiske og demokratiske krav til regionen.

 

Skribent - Østeuropa

Louise Willemoes Poulsen (LWP)

Særligt fokus på Baltikum. Louise er cand.mag i historie med sidefag i russisk og med speciale i historiebrug i Rusland efter 1991. Senest har hun været Comeniusassistent på et russisk gymnasium i Estland og arbejder for tiden som rejseleder for rejsebureauet DaGama Travel på deres rejser i Baltikum og Rusland. Tidligere redaktør på netavisen Perestrojka. Louise har flere praktik-, studie- og privatophold i Baltikum og Rusland bag sig.

 

Skribent - anmeldelser

Jens Geisler (JG)

Jens er cand.mag. med bred historisk og kulturel interesse, men særligt fokus på Østeuropa omkring temaer som nationalisme i mellemkrigstiden og Østrig-Ungarns økonomiske udvikling frem til 1914 m.v.. Har som interesseret iagttager og slavofil læsehest med fascination beskæftiget mig med regionens vej gennem historien.

 

Skribent - Sydøsteuropa

Fatos Kutllovci (FK)

Fatos er kandidatstuderende på Europastudier ved Aarhus Universitet. Han er født i Prishtina, Kosovo, og opvokset i Sverige, Tyskland og (siden 1997) Danmark. I øjeblikket bor han og arbejder han i Bruxelles for organisationen ETUCE (European Trade Union Committee for Education). Fatos har beskæftiget sig meget med Jugoslaviens fald, og krigen i Kosovo (før og efter), gennem sit liv og uddannelsesforløb, senest på Europastudier. Derfor har Fatos også Kosovo og Albanien som særligt fokusområde på rØST, hvor han følger den politiske og generelle samfundsmæssige udvikling og relationerne med EU.

 

Skribent

Jeppe Lund (JL)

Jeppe er cand.mag. i internationale studier fra Aarhus Universitet. Har under sine studier arbejdet med EU-udvidelsen og transitionsøkonomi i Central- og Østeuropa. Speciale omhandlede Ruslands globaliseringsstrategi fra 1991 til 2011 med særlig fokus på politisk økonomi. Derudover har han været praktikant på den danske ambassade i Slovenien i første halvdel af 2010, hvor han bl.a. arbejdede med slovenske indenrigs- og europapolitiske emner. Særlige interesseområder: EU og de nye medlemslande, Vestbalkan, Ruslands politiske økonomi, det Østlige Partnerskab og Naboskabspolitikken.  

 

Illustration

Line Lisberg Refstrup

Line er uddannet illustrator/grafiker fra Designskolen i Kolding. Ud over at illustrere for røst, har hun tegnet for musiktidsskriftet Geiger, Magasinet Scenario, Magasinet NOTAT og Kristeligt Dagblad. Se mere på lines blog: www.linerefstrup.blogspot.com. Line arbejder freelance og kan kontaktes på illustration@linerefstrup.dk

 

Skribent - Sydøsteuropa

Liv Holm Andersen (LHA)

Liv er kandidatstuderende på statskundskab på Aarhus Universitet. Hun skrev Bachelor om EU’s indflydelse i Det Tidligere Jugoslavien. Derudover var hun i sidste halvdel af 2010 praktikant på den danske ambassade i Grækenland, hvor hun arbejdede med græske samfundsforhold samt forholdene til FYR Makedonien, Tyrkiet og Albanien, som i Livs optik er et næsten glemt hjørne af Europa. Livs primære fokus på Magasinet rØST vil være Sydøsteuropa. 

 

Mathias Strand

Magasinet rØST afholdte et seminar om Dostojevskij i Aarhus den 30. april 2011.

Koordinator for Dostojevskij-seminar: Mathias Strand (MS)

 

Mathias er cand. mag. i historie og engelsk. Har gennem studiet - bl.a. ifm. med udvekslingsophold i Tyskland - fordybet sig i Østrig-Ungarns historie og ashkenaze-jødedommen i Østeuropa. Har været på længere rejser omkring Transsylvanien, Bosnien-Hercegovina og Montenegro. Har arbejdet med et EU-projekt fra 2009-10 sammen med det katolske universitet i Krakow. Fokusområde er historie, politik og koordineringen af Dostojevskij-seminaret.

 

——————————————————————————————————————————

Hjemmesiden er programmeret og designet af Buhl & Rasmussen og Lea Bolvig. Den er realiseret med støtte fra Europa-nævnet og Forlaget Columbus fond.

 

Du kan følge Magasinet rØST via Facebook, Twitter og RSS-feeds:

www.facebook.com/magasinetroest

www.twitter.com/magasinetroest

Magasinet rØST som RSS-feed

 

Du er velkommen til at kopiere vore billeder under betingelse af, at fotografen/illustratoren og Magasinet rØST bliver krediteret.

Søg

Vælg land
Østeuropa
RSS
Få nyheder og analyser fra Magasinet rØST som RSS-feed, læs mere her.
Nyhedsbrev

Konference

Konference: Forandringer i Østeuropa - 25 år efter Muren (få pladser)

Tilmeld dig her
Tema