Lokalvalg understreger splittelse men også uforudsigelighed i Polen

11. december 2018

Lokal- og regionsrådsvalg i Polen oktober og november 2018. FOTO: Wikimedia Commons.

VALG | På trods af en procentmæssig sejr til regeringspartiet Lov og Retfærdighed ved lokal- og regionsrådsvalgene i Polen kan valgresultatet være et tegn på forandring. Nathalie Kold-Hansen gennemgår valget og fremtidsperspektiverne i polsk politik.

VALG | På trods af en procentmæssig sejr til regeringspartiet Lov og Retfærdighed ved lokal- og regionsrådsvalgene i Polen kan valgresultatet være et tegn på forandring. Nathalie Kold-Hansen gennemgår valget og fremtidsperspektiverne i polsk politik.


I oktober og november i år gik polakkerne for ottende gang efter murens fald til lokal- og regionsrådsvalg. Valgresultaterne fremhævede igen polariseringen mellem de national-konservative landdistrikter og mere liberale storbyer, som især har præget det polske samfundsbillede i det seneste årti.

Højeste valgdeltagelse siden 1989

Med en frekvens på 51,3 procent var dette den højeste valgdeltagelse i lokal- og regionsrådsvalg siden 1989. Den procentmæssige fordeling ved første runde gav en sejr til regeringspartiet Lov og Retfærdighed, som landsdækkende opnåede at valgresultat på 32,3 procent, dog stadig ikke med så mange mandater som håbet. Oppositionskoalitionen fik 24,7 procent af stemmerne.

Lov og Retfærdighed har flertal men står svagt

Selvom Lov og Retfærdighed anser sig selv som vinder af valget, står regeringspartiet dog svagt. Hvis resultatet fra dette valg sammenlignes med valgresultatet fra 2010, så fik Borgerplatformen cirka samme procentmæssige valgtilslutning, som Lov og Retfærdighed ved dette valg, det vil sige 31 procent. I 2010 havde Borgerplatformen dog en stærk allieret i form af bondepartiet PSL, Polens Folkeparti, som dengang fik 16 procent af stemmerne. Dette gør sig dog ikke gældende for Lov og Retfærdighed, da partiet ingen større støttepartier har.

 

Mangel på partialliancer har også vist sig at være en hård nød at knække for Lov og Retfærdighed, da partiet kun står til at erobre seks af hovedposterne i Voivodeskaberne, hvilket ifølge EU’s kodesystem for administrative understatslige enheder, svarer til det vi i Danmark kender som Regionerne. Derudover står Lov og Retfærdighed også til kun at få 30 af hovedposterne i Powiaterne, hvilket svarer til de danske kommuner. Dette er næsten en halvering af posterne som oppositionen fik i 2010, hvor Borgerplatformen endte med 12 og 50 lederposter i henholdsvis Voivodeskaberne og Powiaterne. En mandatfordeling som Borgerplatformen opnåede med cirka samme valgresultat, som Lov og Retfærdighed ved dette valg.

 

Det lave antal af mandater i Voivodeskaberne og Powiaterne vil uden tvivl få store konsekvenser for Lov og Retfærdighed, når beslutningsprocesserne går i gang. Med den stærke polarisering i det polske politiske spektrum, kan oppositionspartierne føre en bevidst modstandspolitik og dermed blokere for Lov og Retfærdigheds forslags i de regioner, hvor de ikke har et markant flertal.

 

Oppositionskoalitionen dominerer de store byer

Valgresultatet understregede de dybe splittelser mellem Polens mere konservative mindre landdistrikter og byer, overfor de mere liberale større byområder, det vil sige alle byer med over en halv million indbyggere. Den procentmæssige fordeling gav Borgerkoalitionen, bestående af en sammenslutning af oppositionspartierne Borgerplatformen og De Moderne, en klar sejr i de fleste af Polens store byer, herunder hovedstaden Warszawa.

 

Her vandt præsidentkandidaten og Polens tidligere EU-parlamentariker, Rafal Trzaskowski, uventet allerede i første valgrunde med næsten 57 procent af stemmerne, mens kandidaten fra Lov og Retfærdighed, Patryk Jaki ,overraskende kun fik 28,5 procent. En dyst som havde været et meget omdiskuteret emne i medierne op til valget, hvor meningsmålingerne konsekvent pegede på, at en anden valgrundet ville blive nødvendig, for at Rafal Trzaskowski kunne sætte sig i stolen som Warszawas næste præsident.

Blandt andre store byer, hvor Borgerkoalitionen fik en sejr allerede ved første valgrunde, var også blandt andet Polens tredje største by Lodz, hvor kandidaten Hanna Zdanowska fik valgets bedste personlige resultat med over 70 procent af stemmerne.  I resten af landet vandt Lov og Retfærdighed kun 6 af 107 præsidentposter, hvilket vælges i alle polske byer med over 100.000 indbyggere. Dette er mere end en halvering af valgresultatet fra 2014, hvor partiet fik 11 poster.

Lov og Retfærdighed dominerer det østlige Polen, samt hos den yngre del af befolkningen
I en tid, hvor Polen udefra bliver anset som værende mere og mere højreorienteret, kan denne konklusion være temmelig fejlagtig. Landet er i en dyb splittelse mellem det vestligtorienteret og mere velstående Polen, overfor den konservative og mere fattige østlige polske region. Denne stærke samfundspolarisering kan spores helt tilbage til landets tre delinger fra 1772 til 1918, hvor Polen var delt mellem Preussen, Østrig og Rusland. Her var den regionale opdeling stort set identisk med den vi ser i dag. Derfor kan dette resultat tyde på, at det politiske tilhørsforhold stadig har en stærk forbundenhed til disse regionale områder. Dette er også en opdeling, som understreger den historiske betydning, når det gælder om at positionere sig indenfor den politiske arena i Polen.


Blandt den yngre del af befolkningen, det vil sige de 18-29-årige, var det regeringspartiet Lov og Retfærdighed, der vandt størstedelen af stemmerne. Hos denne befolkningsgruppe fik partiet 23 procent af stemmerne, mens Borgerkoalitionen kun fik 18,7 procent. Det er en i øjenfaldende forskel fra situationen i andre europæiske lande, hvor det mest er den ældre del af befolkningen, der støtter national-konservative partier.

Fremtidsprognoser for Polen i 2019
Polen skal som de andre EU-medlemslande til Europaparlamentsvalg i maj næste år, men senere på året finder både præsident- og parlamentsvalg også sted i Polen. Mens det polske samfund overordnet set er delt i to store blokke, hvor befolkningen enten støtter regeringspartiet eller Borgerkoalitionen, så gør andre partier sig stort set ikke længere gældende. Blandt andet er partiet Kukiz 15, som blev stiftet lige inden præsidentvalget i 2015 og stormede frem med et valgresultat på over 20 procent af stemmer, nu faldet til blot lige over 6 procent ved det netop overståede lokal- og regionsvalg.


På trods af at regeringspartiet på sin vis har erkleret sig vindere af dette valg, som følge af den procentmæssige stemmefordeling, så må man erkende, at Borgerkoalitionen har haft et overraskende succesfuldt valg på trods af omstændighederne. Regeringen har indenfor de sidste par år indført meget kontroversielle love, som blandt andet har medført, at de offentlige medier er blevet mere og mere statsstyret (se ”Når fortiden tilhører staten” og ”Magtens (tre-)deling”). Valgresultatet fra dette kommunal- og regionsrådsvalg viser, at regeringspartiet, Lov og Retfærdighed, stadig er det største parti i Polen, men hvis oppositionen kan stå sammen, så kan udfaldet ved de kommende valg stadig være meget åbne.


Lokal- og regionsvalget har uden tvivl givet oppositionen blod på tanden samt forhåbninger om, at muligheden for at vinde magten tilbage kan være mulig. Valget til Europa-Parlamentet kan bane vej for, hvilken retning Polen vil gå i forhold til EU de næste fem år. Den polske befolkning er blandt de mest proeuropæiske i EU, hvor hele 87 procent mener, at EU-medlemskabet er til fordel for Polen.

 

Sammenlignet med hele EU, hvor gennemsnittet ligger på 68 procent, viser det polske resultat, at befolkningen er meget EU-positiv.  Hvis valgtilslutningen til oppositionspartierne endnu engang ender med at være høj ved valget til Europa-Parlamentet, så kan dette have stor indflydelse på den indenrigspolitiske stemning i Polen og dermed også styrke oppositionen mentalt under valgkampen til både præsident- og parlamentsvalget senere på året.

Nathalie Kold-Hansen er BA i Østeuropastudier og stud.cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse.

 

Af Nathalie Kold-Hansen


comments powered by Disqus
Søg

Vælg land
Østeuropa
RSS
Få nyheder og analyser fra Magasinet rØST som RSS-feed, læs mere her.
Nyhedsbrev

<