Orbán og CEU: en fortælling om et moderne exodus

21. december 2018

Protester til støtte for CEU foran Corvinus Universitetet i Budapest 2. april 2017. FOTO: Wikimedia Commons.

UNGARN | Det er for første gang siden anden verdenskrig, at et universitet er blevet fordrevet fra et land. Krisztina Vas Nørbæk og Johan Erik Andersen analyserer sagen om lukningen af CEU i Budapest.

UNGARN | Det er for første gang siden anden verdenskrig, at et universitet er blevet fordrevet fra et land.  Nu skal Central European University flytte med sine US-akkrediterede uddannelser fra Budapest, fordi regeringen ikke har indgået en aftale om dets fremtidige virke. Krisztina Vas Nørbæk og Johan Erik Andersen analyserer.

 

Viktor Orbán meddelte i juli i sin traditionsrige tale, som holdes hvert år ved Sommerakademiet for mindretalsungarere i Baile Tusnad (Rumænien), at der vil komme ”store forandringer” i efteråret 2018. Efter sin seneste sejr med 2/3 flertal i parlamentet annoncerede regeringschefen, at ”det nye politiske system skal indrammes i en ny kulturel tidsalder”. Regeringens seneste beslutninger tyder på, at dette udsagn ikke blot betød nogle nye nationalistiske narrativer, men blev fulgt op af handlinger. Men ”den nye kulturelle tidsalder” vedrører ikke blot kultur-sektoren såsom gallerier, teatre, filmproduktion og koncertarrangører, men også i bredere forstand uddannelsessektoren og forskning. Målet er med andre ord at bestemme, hvad folk skal vide og tænke om samfundet og om verden omkring os.

 

Et indgreb i akademisk frihed

Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at Orbán-regimet omstrukturerer offentlige midler, så al støtte, nu også i kultur- og i forskningssektoren, afhænger af regeringens interesser. Det skred begyndte i 2011, hvor store uafhængige kulturpuljer blev indlemmet i Ministeriet for Humane Ressourcers regi, nogle blev nedlagt eller udtømt, og erstattet med nye.

 

I løbet af sommeren 2018 fremlagde regeringen et nyt forslag til vedtagelse i parlamentet om omstrukturering i finansieringen af Det Ungarske Videnskabelige Akademi. Forslaget blev tilsendt Akademiets ledelse, og de fik blot 54 minutter til at reagere og formulere deres mening om det. Formanden for Det Ungarske Videnskabelige Akademi, László Lovász var naturligvis forbavset over den åbenlyse arrogance fra ministerens side. Det var tydeligt, at regeringen ikke havde intentioner om at høre forskernes mening, og endnu mindre interesse i at de skulle mobilisere sig imod forslaget.

 

Lovforslaget allokerer forskningsmidler fra det Ungarske Videnskabelige Akademi til ministeriet for innovation, og eliminerer indirekte akademiets og dermed forskernes videnskabelige frihed til selv at bestemme, hvilke projekter der kan få støtte. Et eksempel på dette er, at Nationalbankdirektøren György Matolcsy har fået bevilling til at åbne sit eget fakultet ved et regionalt universitet i Kecskemét, der har til formål at promovere hans uortodokse økonomiske modeller. Hans modeller er ikke anerkendt internationalt, men virker i stedet som en blåstempling af regeringens politik.

 

Lukning af ”Gender Studies”

I kølvandet af det fremsatte lovforslag, udgav regeringen en bekendtgørelse i august 2018 om, at kønsstudier, som udbydes på Eötvös Universitetet i Budapest og på Central European University (CEU), skal lukkes, fordi der ikke er nogen efterspørgsel for de uddannede på arbejdsmarkedet. Ministeriet lykkedes med at skabe en negativ opfattelse af kønsstudier ved at fortælle, at det hovedsageligt omhandler seksuelle minoriteter. De undlod at nævne, at kønsstudier også beskæftiger sig med bl. a. kvindernes stilling i samfundet, arbejdsfordeling mellem kønnene og ligeløn.

 

Sagaen om CEU

Kulminationen på Orbáns annoncerede kulturforandringer blev, at CEU har set sig nødsaget til at flytte sine US-akkrediterede uddannelser til Wien. Til trods for at universitetet har efterkommet regeringens nye krav (de har oprettet et akkrediteret fakultet i USA i samarbejde med Bard College NY), undlod Orbán at underskrive den aftale mellem Ungarn og staten New York, den lå klar i hvert fald siden midten af april i år om CEU’s virke i Budapest.

 

Tanken om at oprette et amerikansk universitet i et tidligere sovjet-land opstod efter ”murens fald” i 1989. Den ungarsk-amerikanske finansmand og filantrop George Soros planlagde i første omgang at placere det i Bratislava, men nationalistiske slovakiske politikere frygtede, at det nye universitet unødigt vil styrke landets ungarske mindretal.

 

I foråret 1991 blev der i Prag oprettet et amerikansk universitet ved navn ”Středoevropská Univerzita”, samtidigt med, at en søsterinstitution ”Central European University” fik bygning fra József Antall’s regering i Budapest. Da Vaclav Klaus blev premierminister i Tjekkiet, blev det nye universitet gradvist ”uønsket” i Prag, derfor flyttede det til Budapest i 1993, der siden da har været base for CEU som institution.

 

Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om to ”enheder” af den samme institution: et nationalt Centraleuropæisk Universitet (på ungarsk ”Közép-Európai Egyetem”) udgiver diplomer i Ungarn, mens ”Central European University” udgiver også diplomer, der er akkrediteret i USA. Det betyder, at studerende, der læser bestemte uddannelser på CEU, modtager to diplomer for den samme uddannelse. Dette følger samme praksis som man bl.a. ser ved det Amerikanske Universitet i Paris eller ved det Anglo-Amerikanske Universitet i Prag, der er altså intet usædvanligt i at et privat universitet har flere akkrediteringer.

 

I 2017 begyndte Orbáns regering at presse CEU ved at vedtage en ny lov om udenlandske universiteter i Ungarn, som sidenhen fik navnet ”LEX CEU” i pressen. Loven gjaldt alle udenlandske universiteter, men synes særlig møntet på CEU, der kun havde campus i Ungarn. I den nye lov, som blev vedtaget den 4. april 2017 var det et krav, at udenlandske universiteter skal udbyde uddannelser i de lande, hvor de er akkrediteret, og at det er nødvendigt for at kunne fortsætte deres virke i Ungarn, at der er underskrevet en bilateral aftale mellem de to lande.

 

Orbáns bevæggrunde

Mange analytikere mener, at den bilaterale aftale var et forsøg fra Orbán på at få en længe ventet invitation fra Donald Trump. Hvis det skulle være begrundelsen, synes strategien dog at være forfejlet. Universiteter i USA er ikke underlagt af den amerikanske præsident, men bliver administreret af de enkelte stater. Derfor var Orbáns regering tvunget til at forhandle direkte med staten New York.

 

Men der kunne også have været andre bevæggrunde til at presse det velrenommerede universitet ud. Det er sandsynligt, at Orbán ville følge ”det gode eksempel” fra Rusland, hvor akkrediteringen af ”European University” i Sankt-Petersborg blev inddraget i marts 2017, som en konsekvens af myndighedernes målrettede efterforskning.

 

Et universitet i verdensklasse

Det er et paradoks at Orbán-regeringen ligger i åben konflikt med CEU. Universitetet blev grundlagt af Soros med det formål at promovere åbenhed og demokrati i den tidligere sovjetblok og at uddanne fremtidens unge ledere. Trods universitetets korte levetid har det formået at blive et af de førende universiteter i Central- og Østeuropa, og rangerer fast på top 100 over alle verdens universiteter.

 

I løbet af 2016 og 2017 uddelte CEU studielegater for mere end 7,6 millioner kroner til dets 334 ungarske studerende, altså knap 22.500 kr. per elev. Ligeledes bidrog CEU i løbet af 2015 med næsten 230 millioner kroner til det ungarske samfund i form af lønudbetalinger og køb af varer og tjenesteydelser, heriblandt renovering af dets campus. Forskningsmæssigt ligger CEU’s budget også i den absolutte top i Central- og Østeuropa. Man har lykkedes med at rejse mere end 9 milliarder ungarske Forint (ca. 207 millioner kroner) i ekstern forskningsstøtte hovedsageligt fra Europa-Kommissionen.

 

Man kunne derfor fristes til at tro, at der var en fælles interesse i at beskytte et højt profileret universitet, der også har en del medlemmer fra Fidesz-partiet blandt dets alumner. Soros har tidligere været Orbáns mentor og støttet liberale kræfter i det postsovjetiske Ungarn. Selv premierministeren studerede i slutningen af 1980’erne med legat fra Soros-fonden. Men hvor Soros har holdt fast i sit liberale verdenssyn og sine værdier, har Orbán skiftet standpunkt til fordel for ”illiberal” nationalkonservativisme. Orbán har 30 år senere valgt at føre ideologisk krig mod Soros og mod universitetet, som har set sig nødsaget til at påbegynde en exodus fra Budapest til Wien.

 

Kampen mod Soros

I Orbán-regeringens narrativ er Soros et ideelt fjendebillede som frontfigur i en international sammensværgelse, der inkluderer hans jødisk-ungarske baggrund, hans kæmpe formue, og udbredelsen af hans ”Open Society Foundation”.

 

Flere røster fra det internationale akademiske samfund tilkendegav deres støtte til CEU og protesterede mod den ungarske regerings. I det Europæiske Folkepartis gruppe var sagen om CEU blandt de krav, Orbán skulle indfri for at kunne blive i fraktionen. Det er tankevækkende, at de senere frafaldt dette krav. Hvad fortalte Orbán til de europæiske parlamentsmedlemmer, der overbeviste dem? Eller blandede han universitetets to afdelinger sammen, så man ikke kunne forstå problemet?

 

Der var modstridende officielle forklaringer på konflikten med CEU: udenrigsministeren Szijjártó mente ikke, at CEU har imødekommet det nye krav. Innovationsminister Palkovics sagde, at der ikke var nogen konflikt, det er bare universitetets ”bluf”, fordi ”Centraleuropæisk Universitet” fortsætter jo i Budapest (underforstået: den ungarske del). Overborgmester István Tarlós stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor egentlig CEU rangerede så højt blandt verdens universiteter. ”Den slags ranglister fortæller ikke noget om niveauet på dets uddannelser”- tilføjede han. Lajos Kósa, minister for byudvikling forklarede, at en institution, der aldrig har været i Budapest, heller ikke kan flytte derfra. Mente han, at CEU’s amerikansk akkrediterede uddannelser på intet tidspunkt har været lovlige i Ungarn?

 

Brik i en politisk strategi

Forløbet med CEU vækker minder fra 2010, da Orbán-regeringen forhandlede med International Monetary Fund (IMF). Den dengang nyligt tiltrådte regering opretholdte hele vejen igennem det indtryk, at de var i en seriøs dialog om et nyt statslån. Men det var bedrag, da intentionen blot var at berolige markederne. Ligesom med CEU skabte Orbán et narrativ om IMF som en fjende af det ungarske samfund. Efter ca. to år afbrød IMF-delegationen forhandlingerne, da de indså at Orbán ikke havde intentioner om at opnå en reel aftale. De nægtede at blive en del af Orbáns politiske spin.

 

Analytikere og EU-parlamentsmedlemmer har fortolket sagen om CEU som et personligt opgør mellem Viktor Orbán og Geroge Soros. Vi mener i stedet , at Orbáns konflikter snarere skal ses som et værktøj, han anvender for at cementere sin magt og mobilisere sit vælgersegment. Gang på gang har han lykkedes med at konstruere fjendebilleder, hvor han kan positionere sig selv som Ungarns forsvarer mod internationale trusler. I denne henseende skal sagen om CEU, ifølge Orbán, ses som et led i kampen mod de påståede udenlandske agenter og fremmede lejesoldater, der forsøger at underminere Ungarns selvstændighed og nationale interesser.

 

Orbáns retorik er uhyggeligt effektiv, og hans udmeldinger forstærker et stammetilhørsforhold blandt hans tilhængere, der bliver mobiliseret af disse følelsesladede, ofte hadefulde budskaber, mens andre føler angst og ikke tør ytre deres mening. I Viktor Orbáns regime er det svært at få øje på reelle grænser eller egentlige kontrolinstanser af magten. Hans greb om magten kan kun forsætte, så længe han er i stand til at holde medierne under kontrol, og begrænse den frie debat og den frie tanke. Akademiet og CEU er nu blevet modvillige ofre i denne magtstrategi.

 

Kilder:

https://www.ceu.edu/sites/default/files/attachment/article/17588/contributionstohungarydecember2016eng.pdf

 

https://www.ceu.edu/article/2018-12-03/ceu-forced-out-budapest-launch-us-degree-programs-vienna-september-2019

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/30/danger-hungary-verge-full-blown-autocracy-viktor-orban-vengeance

 

https://www.ceu.edu/article/2014-10-03/ceu-top-100-universities-social-sciences-latest-times-higher-education-rankings

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-28/orban-says-he-seeks-to-end-liberal-democracy-in-hungary

 

https://www.politico.eu/article/viktor-orban-hungary-election-europe-2019-juncker-no-longer-has-a-place-in-the-epp/

 

Krisztina Vas Nørbæk er født og opvokset i Ungarn. Hun er uddannet organist og dirigent. Krisztina er bachelor fra Københavns Universitet i musikvidenskab og kulturformidling. Hun har skrevet om Ungarn for Magasinet rØST siden 2012 og kommenterer regelmæssigt ungarske emner i DR, TV2 og Radio 24syv.

 

Johan Erik Andersen er kandidat i nationalisme studier ved Central European University i Ungarn. Han beskæftiger sig med politisk ekstremisme, nationalisme og politiske bevægelser i Europa.

 

Af Krisztina Vas Nørbæk & Johan Erik Andersen


comments powered by Disqus
Søg

Vælg land
Østeuropa
RSS
Få nyheder og analyser fra Magasinet rØST som RSS-feed, læs mere her.
Nyhedsbrev

<