Magasinet rØST er et internetmagasin om Østeuropa, der har som erklæret formål at nuancere opfattelsen af en række lande, der trænger til at blive set i et nyt lys. Holdningsgrundlaget skal være oplyst, så formodning bliver til indsigt, forbeholdenhed til nysgerrighed og tunnelsyn til udsyn. Den stereotype forestilling om Østeuropa skal udfordres og nuanceres. Den mentale region-brobygning står vi gerne for, så den tillukkede kasse med indholdet af denne fascinerende, komplekse, underfundige, foranderlige og højst forskelligartede region åbnes op, vendes på hovedet, tømmes og studeres.

Magasinet rØST leverer baggrund, indsigt, debat og anmeldelser i en glidende konstant strøm. Undertiden fordyber vi os i et bestemt emne eller en geografisk og/eller kulturel region med en spændende temaudgivelse.

rØSTs geografiske afgrænsning

rØSTs dækning af Østeuropa omfatter hele det postkommunistiske område i Europa samt postsovjetisk Centralasien. rØST dækker desuden med mellemrum Grækenland, Tyrkiet og Cypern som geografisk tilhører Sydøsteuropa.

Formålet med Magasinet rØST

Magasinet rØST mener, at der er behov for at nuancere billedet af Østeuropa og at bringe flere og andre stemmer ind i dækningen af Østeuropa – nye rØSTer.

Magasinet rØST mener, at der er behov for at bringe øst og vest tættere sammen. Forholdet til vores naboer skal ikke være præget af mistænksomhed, forudindtagelse, generalisering og sporadisk omtale, når det bør være præget af nysgerrighed, videbegær, specialisering og konstant samtale. Synergi, gensidighed og åbne mentale døre skal være nye kodeord.

Magasinet rØST vil gennem en faglig og indsigtsfuld dækning af forhold i Østeuropa og forhold i verden set fra et østeuropæisk perspektiv udvide kendskabet til regionen. Ved at hente historier inde fra det østeuropæiske område og snakke med det enkelte menneske, den enkelte familie, skoleklassen, befolkningsgrupperne, grupperingerne, meningsdannerne, kulturpersonlighederne, analytikerne og politikerne vil rØST kvalificere billedet af Østeuropa og derigennem afvæbne forbehold og øge den almindelige interesse for regionen.

Vores hjemmeside skal være en platform for samtale, perspektiver og holdningsudvekslinger.

Magasinet rØST skal være en slags virtuel kaffebar, hvor man kan gå ind for at blive opdateret på udviklingen i Østeuropa – hvad bliver der snakket om – samt deltage i debatten. Udgangspunkterne er samtalen, mangfoldigheden og fortælleglæden.

Baggrunden bag Magasinet rØST

Det eksisterende mediebillede af Østeuropa er i høj grad præget af sensationer, negative nyheder og kuriositeter. Danskernes forståelse af østeuropæiske befolkninger udgøres i udstrakt grad af stereotyper som homofoben, den fremmedfjendske, nationalisten, den sorte håndværker, den prostituerede, tiggeren og vodkadrikkeren.

Opfattelsen af de østeuropæiske politikere, stats- og myndighedsinstitutioner udgøres ofte af den autoritære, den korrupte og den reaktionære uden nuancer. Kulturelle personer og værker fra Østeuropa er mere anerkendt og respekteret, men kendskabet til især det smalle bør udbredes.

Dette kan ikke ændres alene ved hjælp af kronikker og læserbreve, da det ensidige fokus på området i danske medier til dels også skyldes manglende mod og eventyrlyst, fantasiløse markedsanalyser samt de allestedsnærværende og snærende nærhedskriterier på de danske redaktioner. Der er behov for et magasin som rØST.

Forudsætningen for Magasinet rØST er den klare opfattelse, at et stort dansk publikum ikke i tilstrækkelig grad får sin nysgerrighed og sit videbegær styret i forhold til det fascinerende og komplekse Østeuropa, som for nuværende er stillet til rådighed af de eksisterende medier.

Vi vil have folk i tale

Vi vil have danskerne i tale om et spændende område. Og vi vil give en ventil til interesserede og kreative hoveder, der har lyst til at udfordre skrivekundskaberne og debattere deres yndlingsemner. Vi vil give røst til mennesker, der ved noget om Østeuropa, og som normalt ikke får meget taletid eller spalteplads.

Vi vil ikke tilstræbe fuldstændig objektivitet. Ej heller politisk ensretning. Vi vil ikke forsøge at trække holdninger eller meninger ned over hovedet på folk, men derimod skabe et rum med plads til forskellige positioner. Indlæg må gerne have kant, men må ikke være skingre eller hadske.

Tilstedeværelse er et nøgleord: rØST vil være til stede i redaktionen, skribenterne vil være til stede i teksterne, og læsernes tilstedeværelse værdsættes højt i form af kommentarer på mails, på Magasinet rØST på LinkedIn eller via Magasinet rØST på Facebook.

Magasinet rØST vil være Danmarks platform for Østeuropa-entusiaster, hvor folk af vidt forskellige grunde og med vidt forskellige baggrunde giver vidtløftige indsigter fast grund under fødderne ved at være med til at diskutere og tegne billedet af, hvad der sker, tænkes, besluttes og formidles i Østeuropas mange-facetterede region.

Læs rØST og lad, om ikke en ny verden, så en ny region åbne sig for øjnene af dig.

Søg

Vælg land
Østeuropa
RSS
Få nyheder og analyser fra Magasinet rØST som RSS-feed, læs mere her.
Nyhedsbrev

<